Köpvillkor

Köpvillkor – RetroCrafts

Angivna priser gäller fritt vårt lager i Spånga-Stockholm. Alla priser är angivna i svenska kronor och INKLUSIVE MOMS.

För branschen gällande allmänna villkor tillämpas. Rätt till ändring av pris utan föregående information förbehålles. Varan förblir RetroCrafts egendom tills full betalning erlagds.

Vid retur står köparen för alla fraktkostnader. Full retur/bytes rätt mot uppvisade av kvitto på inköpt vara/varor inom 14 dagar. Om vi gjort fel står RetroCrafts naturligtvis för transporten.

KÖPINFORMATION

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att handla hos oss.
När du handlar vi Internet gäller konsumentköp- och distansavtalslagen. Denna lag skyddar dig som konsument när du genomför köp på distans. Läs mer hos Konsumentverket.

Alla bedrägeriförsök polisanmäls och vi förbehåller oss rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Samtliga priser i butiken är inklusive 25% moms och är angivna i svenska kronor (SEK). Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan förvarning, beroende på valutakurser, portokostnader, omkostnader etc.

ALLA PRODUKTER HOS RETROCRAFTS

Alla produkter hos RetroCrafts är retro, vintage och second hand, dvs de har ägts och använts av en tidigare ägare. Produkterna är alltså inte i nyskick. Produkterna beskrivs och visas på bilder under varje produktsida. Är du intresserad av produkten, men osäker, kan du alltid begära fler bilder från oss och mer detaljerad information. Kontakta info@retrocrafts.se och ange varans SKU-nummer eller rubriknamn så tar vi fram mer information till dig.

ORDERBEKRÄFTELSE

Efter att du har genomfört ditt köp skickar vi en orderbekräftelse till din e-post. Vill du ändra din beställning på något sätt ska du kontakta oss genom att svara på orderbekräftelsemailet snarast. När din beställning är packad och inlämnad för leverans får du ytterligare ett mail där det står att leveransen är på väg till dig.

Returer som skickas mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss.

Returadress:
RetroCrafts / EvaMedia
Johannelundsvägen 31
SE_163 45 Spånga
SVERIGE

Returer som skickas till annan adress anses inte som giltiga och godkänns därmed inte.

FORCE MAJEURE

RetroCrafts är befriade från påföljd av underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriade omständigheter enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriade omständigheter skall anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.

I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.