Vril och masur – Naturens unika konstverk.

Vril och masur – Naturens unika konstverk. Naturens konstverk vril och masurknöl (även i olika dialekter kallad ”tjuk”, ”knos”, ”kosa” eller ”knose”) är en utväxt på träd, där träfibrerna går åt olika håll istället för att gå lodrätt. En vril är mycket ovanlig i naturen. Denna defekt, som kallas masur, beror troligen av ett genetiskt fel, även om orsaken inte är helt utredd. Man tror att det kan bero på genom att bigrenar inte kunnat tränga igenom barken utan vridit sig om sig själva.

Vrilskal - Masurknol stor skal av adrad bjork signerad EX
Vrilskål, masurbjörk. Foto: Eva Ström

En vril är sällsynt

En vril är sällsynt förekommande, knölformig, knotig utväxt på trädstam, ofta på björk men även på tall och andra trädslag. Vrilar används till framställning av träskålar. Vrilar antas uppkomma Masurvirke är mycket eftertraktat, eftersom det anses vackert och dessutom är mycket hårdare än normalt. Masurknölar är vanligast förekommande hos björke (se masurbjörk). Vril kallas ibland felaktigt för ticka, som är en slags svamp eller valk.

Bilden visar Vrilskål – Masurknöl mindre rustik skål av ådrad björk index
Rustik vrilskål, masurknöl. Naturens unika konstverk Foto: Eva Ström

Masurbjörk (Betula pendula var. carelica) är en varietet av växtarten vårtbjörk med en genetisk defekt som gör att trädet får vrilar på stammen med masur. Årsringarna orienterar sig fel, vilket ger veden ett flammigt utseende. Varianten kommer ursprungligen från Karelska näset i Finland. Masurbildningen går i arv till uppemot 70 % av alla träd i nästa generation. Vanlig vårtbjörk kallas också ibland för masurbjörk, men man bör endast använda den benämningen på träd som har masurgenen.

Vrilskål och kåsa. Foto: Eva Ström

Svarvade rotskålar, vrilar och masurträ

Skandinaviens mest värdefulla träslag är Masurbjörken. Masurbjörkens ved är mycket värdefull och uppskattad. Masurbjörken kallas ibland för skogens vita guld, med syftning på det höga virkespriset. Inom möbelindustri och slöjdhantverk är masurvirke, framför allt brun masur, synnerligen eftertraktat på grund av sin vackra struktur. Det används för finare snickeriarbeten, antingen massivt eller som faner.

Rotskal och skopa - Snidad vrilskal och kasa av lov-trad narbild
Vrilskål och kåsa. Foto: Eva Ström

Dryckeskärl från vril populärt på medeltiden

Svarvade dryckeskärl från vrilar hos masurlönn blev populära i Nord- och Västeuropa under medeltiden. Framställningen i Sverige av skålar och bägare från vrilar känd sedan 1500-talet, tidigast i Västergötland, men masurträ har använts långt tidigare än så. I en mansgrav vid Rösta, Ås socken i Jämtland hittades en kniv med skaft av masurbjörk, daterad till vikingatiden. I samma grav hittades även vapen, ridutrustning, ett par mynt samt handelsredskap som vikter och vågar.

retrocrafts_svarvad_pokal_masurbjork_170193
Svarvad träpokal, bägare av masurbjörk. Foto: Eva Ström

Källa: WIKIPEDIA och  www.masurmannen.se  och Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen)

Här kan du handla fina vril, kåsa och masur-föremål >>

Translate »
Select your currency