FORM – Världens äldsta designtidning från förra seklet.

FORM – Världens äldsta designtidning. I början av förra seklet förstod Svenska Slöjdföreningen att unga konsthantverkare och formgivare behövde stöd i form av stipendier, utbildning och gratis mönsterblad. Man ville främja svensk formgivning och framför allt slå vakt om kvaliteten på de svenska slöjdvarorna. Massproduktionen från industrin ansågs som ett stort hot. Svenska Slöjdföreningen ville utbilda hantverkare och grundade Tekniska skolan, nuvarande Konstfack i Stockholm. Föreningens sekreterare Erik Folcker en museiman, startade år 1905 Svenska Slöjdföreningens Tidskrift (SST).

Några roliga fakta om tidningen Form

  • Visste du att år 1932 bytte man namn från Svenska Slöjdföreningens Tidskrift till FORM
  • ‘Konstnärerna till industrin’, man startade en förmedlingsbyrå 1914 för att sammanföra konstnärer och formgivare med industrin. Vardagsvaror behövde en konstnärlig gestaltning, vara praktiska och enkla att sköta.
  • Hemutställningen 1917 på Liljevalchs blev det stora genombrottet för formgivning. Utställningen visade allt ifrån dricksglas till hela rum avsedda för arbetarklass och medelklass.
  • Visste du att Svenska Slöjdföreningen bidrog till att svenska konstnärers insatser inom formgivning fick stor internationell uppskattning. Ett stort genomslag på den stora Paris-utställningen 1925, på Metropolitan i New York 1927 och på flera stora internationella världsutställningar på 1930-talet; The Swedish Grace!

Vackrare vardagsvara

Gregor Paulsson skrev boken Vackrare vardagsvara 1919. Det var Svenska slöjdföreningen som stod bakom utgivningen , en så kallad ‘propaganda-publikation’. Boken gavs ut inför en utställning på Svenska Mässan i Göteborg. Man ville argumentera och belysa vikten av att höja kvaliteten och den konstnärliga utformningen av vardagliga bruksföremål.

På den tiden var detta nya och mycket radikala idéer som man hämtade ifrån Tyskland och Deutscher Werkbund (DWB). Det är ett förbund av tyska konstnärer, arkitekter och politiker som grundade i München i början av förra seklet.

Tillsammans med några legendariska arkitekter, Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Sven Markelius, Eskil Sundahl och Uno Ahrén, skrev Greger Paulsson manifestet Acceptera. Det var den funktionalistiska arkitekturens viktigaste manifest och banade väg för formmässiga och sociala innovationer. Det blev ryggraden i det svenska folkhemsbygget.

Härliga annonser från tidningen FORM på 1950-talet. Foto: Eva Ström

Utmärkt Svensk Form, Ung Svensk Form och Design S

  • Utmärkt Svensk Form var en utmärkelse för yrkesorganiskationer inom formgivningsområdet och deras producenter. Priset instiftades av tidningen FORM och delades ut åren 1983-2002
  • Ung Svensk Form startade 1998 och är en årlig utmärkelse med en utställning i regi av Svensk Form. Det är en arena för ung svensk design. Dessa pristagare och utställningar har rönt stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt.
  • Den nya utmärkelsen Design S drivs även den av Svensk Form. Utmärkelsen riktar sig till professionella designers, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Tidningen FORM idag

Tidningen FORM 2023. Skärmdump från www.formmagazine.com

Sedan år 1905 bevakar tidningen FORM den svenska och nordiska designscenen. Troligen är det världens äldsta designtidning. FORM utkommer med sex nummer per år, i både en svensk och en internationell utgåva. Tidningen innehåller intervjuer med såväl etablerade som unga formgivare, tematiska reportage om nyheter, trender och innovationer, debattartiklar om branschens utmaningar samt inspirerande artiklar om möbler, inredning och formgivning.

Fokuset i FORM ligger framför allt på svensk och nordisk design, men tidningen innehåller också internationella utblickar samt texter om närbesläktade fält som arkitektur, hantverk, industridesign och grafisk formgivning.

Källor: Tidningen FORM, Svensk Form historia, Wikipedia, och Vackrare vardagsvara

Läs mer om Funktionalismen här >>

Här kan du handla fina Art deco och Funkis-föremål >>

Här kan du handla föremål från Folkhemmet >>

Translate »
Select your currency