Röda Clara en riktigt designklassiker

Röda Clara en riktigt designklassiker. Röda Clara designklassikern där formgivningen tillskrivs kungasonen prins Sigvard Bernadotte. Fler formgivare än Prins Sigvard har varit inblandade i konservöppnarens tillkomst. Den allra första modellen av Röda Clara från företaget NilsJohan lanserades 1948 och döptes till Clara av Jonas Nilsson (efter en ungdomsförälskelse). Bakom öppnarens snillrika konstruktion stod Henning Lindahl. 1956 konstruerades den om, blev röd-vit, döptes till Röda Clara och blev en fantastisk succé!

Röda Clara av Jonas Nilsson modell 1956. Foto: Vad är den värd. Egen bild kommer inom kort >>

Prins Sigvard Bernadotte designar om

Under år 1966 designades den om av Sigvard Bernadotte som behöll namnet och den började tillverkas i flera färger, såsom: vit, lime, brun, blå, grön, orange, gul, beige, ljusgrå. Till dess framgång bidrog funktionen och formen. När Röda Clara också bakades in i röd plast, ökade efterfrågan kraftigt. Formen förbättrades ytterligare av Sigvard Bernadotte, som trätt in som designkonsult. Henrik Wahlforss, var formgivaren som var anställd på Bernadotte design AB och som var den egentliga formgivaren.

Röda Clara från 1966. Foto: Eva Ström
Röda Clara gul konservöppnare - Sigvard Bernadotte
Gul Röda Clara. Foto: Eva Ström
Bilden visar Röda Clara konservöppnare - Sigvard Bernadotte - NilsJohan detalj cirkel skärare

N ville efter kriget visa upp ett kvalitetsföretag och till den bilden hörde också designen. Tre formgivare var anställda i företaget. År 1986 designades den om igen utav Rolf Sinnemark för att passa både höger och vänsterhänta. Döptes till Röda Clara 2000. Den fick även priset “Utmärkt Svensk Form”

Röda Clara 2000 vit konservöppnare - Rolf Sinnemark kugghjul
Röda Clara 2000 vit konservöppnare - Rolf Sinnemark fram
Röda Clara 2000 design Rolf Sinnemark. Foto: Eva Ström

NilsJohan – Kökets riddare

År 1888 grundades firman Nilsson och Johansson för handel med kärl i bleckplåt och andra husgeråd från Boråstrakten. Under andra världskrigets materialbrist började man tillverka bestick av överblivna metallspån, och lyckades med nysilverservisen Amsterdam skapa en stor försäljningssuccé. Genom försäljaren Henry Hultén kunde man under 1940-talet fyrtiofaldiga försäljningen. Framgångarna ledde till allt större satsningar på demonstrationer av firmans köksredskap. 1950 ändrades namnet till AB Nils-Johan och 1959 till AB Nilsjohan. Under 1950-talet övergick man alltmer från grosshandel till tillverkning av egna produkter.

Den Glada Köksparaden och Köksklubben

Nilsjohan blev vägledande för branschen genom att namnge alla sina produkter. Man ordnade Den Glada Köksparaden runt om i landet och Köksklubben hade 1,2 milj medlemmar som mest. Man anlitade moderna formgivare som Bernadotte Design, Henrik Wahlfors och Signe Persson-Melin.Andra formgivare var Gunnar Åkerlind, Adam Thylstrup och Sonja Katzin, som bland andra formgav bestickserierna Soraya och Sessan. Även ishinken Is-Sissi formgavs av den egna formgivaren Adam Thylstrup.

Källor: Helens Prylar , Wikipedia, Wikiwand och Riksarkivet

Translate »
Select your currency