Elsi Bourelius – Mer än bara blomsterflicka

Elsi Bourelius – Mer än bara blomsterflicka. Elsi var en känd keramiker med egen verkstad och med stora uppdragsgivare. Hon föddes i början av förra seklet och närmare bestämt år 1909 i Kalmar. Hennes flicknamn var Wahlquist som dotter till sjömanshusombudsmannen *) C.P. Wahlquist och Hillevi Wahlström.

Elsi Bourelius på sin egen keramikutställning. Foto: Arkivkopia Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar

Utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm

I slutet av tjugotalet påbörjade Elsi studier vid Konstfackskolan i Stockholm mellan åren 1929-1934. Hon studerade även i Berlin 1936. Hos Steninge Keramik och Gabrielverken praktiserade Elsi efter utbildningen. År 1937 öppnar hon egen verkstad i Gamla stan i Stockholm och samma år gifter sig Elsi med Kewe Bourelius. Verkstaden i Gamla stan är igång under krigsåren och fram till år 1949 då hela familjen flyttar ner till Löberöd i Skåne.

Tidig ‘Munk’ av Elsi Bourelius. Foto: Skärmdump från Signaturer.se

Populära blomsterflickor för Jie Gantofta

Flytten till Skåne gick till gården Gådarp i Löberöd. I den egna verkstaden tillverkade hon både bruks- och prydnadsföremål. Figurer, muggar, vaser, lergökar, fat med ordspråk ingick i produktionen. För Jie Gantofta desgnade hon flera föremål. Den mest kända är Blomsterflickan. Den producerades i olika varianter och storlekar och blev en storsäljare för Jie Gantofta. Idag är Blomsterflickorna stora samlarobjekt.

Bilden visar Elsi Bourelius blomsterflicka vas figurin för JIE
Stor Blomsterflicka. Foto: Eva Ström
Elsi Bourelius vas blomsterflicka figurin för JIE
Mindre Blomsterflicka. Foto: Eva Ström

Mor och dotter delar verkstad i Gårdarp

Dottern Margareta föds 1942 och från mitten av 1960-talet fram till ca 1980 delar mor och dotter verkstad i Gårdarp. I augusti 1980 avlider maken Karl och 21 år senare den 26 maj 2001 avlider också Elsi. Hennes föremål är signerade ‘elsi’ eller senare med hamnet ‘Elsi Bourelius’. Föremål gjorda tillsammans med dottern Margareta kan ibland vara signerade ‘Elsi Marga’.

Elsi Bourelius krus flaska med orkidé.
Krus, flaska av Elsi Bourelius. Foto: Eva Ström
Elsi Borelius signatur.

Fotnot – Margareta Bourelius 1942 –

Margareta Bourelius Karlsdotter är född 1942 och dotter till Elsi. Hon utbildade sig dels i Elsis verkstad samt vid Statliga Verkstadsskolan för keramik i Höhr Grenzhausen, Tyskland 1963-65. Dessutom gick hon i praktik hos G. Eriksen i Danmark och E. Kumpman i Tyskland. Hon har även gått Svenska Slöjdföreningens kurs “Formverkstad”. I mitten av 1960-talet startar hon egen tillverkning och arbetar därefter gemensamt med Elsi i verkstaden under många år. 1980 registrerar hon företagsnamnet “Bourelius Keramik” och när Elsi slutar övertar Margareta verkstaden själv. Produktionen består främst av skulpterade prydnadsföremål som exempelvis figurer i praktfulla kläder, hästar, fåglar, katter, fontäner och fat, de flesta unika. Hon har fått Höörs Kulturstipendium, gjort offentliga utsmyckningar och haft egna utställningar i USA samt på många platser i Sverige. Hennes föremål är signerade “Marga Bourelius”, “Marga” och/eller med etikett. Föremål gjorda i den gemensamma verkstaden kan bära signatur “Elsi Marga”.

Källor: Signaturer.se och Wikipedia

Här kan du handla fler fina föremål av Elsi Bourelius >

*) Sjömanshus byggdes och bildades i flera hamnstäder, som mest i 47 städer. Sjömanshusens verksamhet leddes av en Direktion och en anställd sjömanshusombudsman eller som han i början kallades “waterschouten”. Sjömanshusen fick inkomster på olika sätt: Vid varje återkomst till svensk hamn från utrikes ort skulle ett fartyg erlägga ”plåtavgifter” eller som den sedermera kallades ”hyresavgift”. I 1911 års sjömanshusförordning fastställdes hyresavgiften till en procent av de ombordvarandes löner. Fartygen skulle också vid hemkomsten från utrikes resor erlägga ”lästavgift” även kallad ”sjömanshusavgift” med några ören för varje läst2) som fartyget höll. Vidare tillföll de ”böter” som inbetalats av sjöfolk och de vid rymning ”förverkade hyrorna” sjömanshuset. Kollektmedel upptogs för sjöfolk en gång om året fram till 1888. Av sjömanshusets inkomster var hyres- och lästavgifterna de väsentliga och de övriga mer eller mindre försumbara. Källa: Sjömanshus.se

Translate »
Select your currency